EVALUERING AF FORLØB

Evaluering af progression og forløb v. Videnpiloterne.
En del af vores forløb handler om at give dig mulighed for at tænke over, 
hvad der virker og hvad der kunne være bedre.
Dels i din egen proces mod dit næste job, men også i forhold til dit forløb hos os og samarbejde med din konsulent. 
Det giver os mulighed for at skabe de bedste rammer for dig, og sikrer, at du hurtigst muligt kommer i job.
Navn:

Email:

Spørgsmål til dit generelle forløb
Når du kigger tilbage på dit forløb ind til nu, hvor tilfreds er du så på en skala fra 1 (meget utilfreds) til 5 (meget tilfreds)?
😞 🙁 😐 🙂 😊

Spørgsmål i forhold til egenindsats de seneste 14 dage
Hvordan har du overordnet set oplevet din egenindsats på en skala fra 1 (meget utilfredsstillende) - 5 (meget tilfredsstillende)?
😞 🙁 😐 🙂 😊

I hvor høj grad har du overholdt de aftaler, som din konsulent og dig er blevet enige om, at du havde ansvar for på en skala fra 1 (meget utilfredsstillende) til 5 (meget tilfredsstillende)?
😞 🙁 😐 🙂 😊

Spørgsmål som handler om dit forhold til din konsulent i de sidste to uger.
Hvordan har dit samarbejde med din konsulent været? 1(meget utilfredsstillende) til 5 (meget tilfredsstillende)?
😞 🙁 😐 🙂 😊

Samarbejde mellem dig og konsulente, På en skala fra 1 til 5
😞 🙁 😐 🙂 😊
I hvor høj grad oplever du, har din konsulent overholdt de aftaler i har indgået
I hvor høj grad oplever du så, at din konsulent og dig har samme mål??
Hvad vil du have fokus på de næste to uger?  

Tak for din besvarelse

Du kan nu sende dine svar....
                hvis du vil